CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Model uspješnosti zadruga

Zbog čega su zadruge posebne? Već u srednjem vijeku osnivane su zajednice kako bi se životne prilike poboljšale zajedničkim snagama ili skupa svladali veći zadaci. Članovi jedne zadruge drže jedan ili više udjela, ovisno o svojim mogućnostima, a zbroj tih udjela omogućava im da ostvare zajedničke ciljeve koji bi svakom od njih pojedinačno bili nedostižni. Zadruge koje su često osnivane iz nužde, uspješno su se u korist svojih članova razvijale u velike organizacije. Koliko god da imaju različite ciljeve, osnovno načelo je uvijek isto: Zajedno smo jači!

Otada se mnoštvo udružilo u zadruge kako bi ostvarili mnoge svoje ciljeve, no sve zadruge slijede jednostavno načelo: poticanje svojih članova. Ova misao vodilja uvrštena je u Zakon o zadrugama i čini temelj svake zadruge.

Model uspješnosti zadruga

Pravnu osnovu čini pravni oblik društva eG, (eingetragene Genossenschaft) upisane zadruge. Stroge obveze, redovne kontrole i provjere poslovnih procesa koje provode neovisne institucije osiguravaju transparentnost i sigurnost udjela članova. Zadruga se ističe po principu suodlučivanja. Svaki član ima jedan glas, bez obzira na broj udjela u zadruzi. Time glas svakoga člana ima jednaku vrijednost.

Model koji svjedoči: U Njemačkoj trenutačno postoji 5 puta više članova zadruga nego dioničara. I Ujedinjeni Narodi prepoznali su ulogu zadruga u gospodarskom i socijalnom razvoju i 2012. godinu proglasili međunarodnom godinom zadruga.