CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Waarom coöperatieve vennootschap (eG) als vennootschapsvorm?

De coöperatieve vennootschap is de enige rechtsvorm die door de wet een bepaald doel dient te vervullen.
§1 van de wet inzake coöperatieve vennootschappen eist „het verwerven of het bedrijf van haar leden of diens sociale of culturele belangen door het bevorderen van het gemeenschappelijke bedrijf”. Ze beschikt ook met de terugbetaling door de coöperatie over een exclusief fiscaal spaarmodel en is bij verre de meest insolventiezekere rechtsvorm in Duitsland.

terug