CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Risico’s voorkomen!

Vele investeringsmodellen houden verschillende risico’s in. Wij willen deze voor de aandelen van de coöperatieve vennootschap voor onze leden tot een minimum beperken. Per slot van rekening is het uw geld waarmee wij op verantwoordelijke wijze voor u omgaan. Daarom hebben wij geen moeite gespaard en een omvangrijk beschermingsconcept voor de  CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG en daarmee ook voor de aandelen van onze leden uitgewerkt.

Voll versichertes Kapital-Sicherheit geht vor!

Het is tijd om alternatieve en nieuwe wegen te gaan. De CO.NET eG creëert eenvoudige en overzichtelijke mogelijkheden, voornamelijk voor het dagelijkse sparen en voor de vorming van eigen vermogen. De economische sluiting als GEMEENSCHAP, verhoogt de veiligheid voor ALLE en opbrengsten kunnen worden geoptimaliseerd op manieren die voor enkelen niet mogelijk zouden zijn.

Samen met onze verzekeringspartners Euler Hermes Deutschland AG en Allianz AG is een omvangrijke bescherming gegarandeerd.  Daarin is ook een speciale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor onze directie en raad van toezicht inbegrepen.

Door de combinatie van de polissen zijn van verduistering tot verkeerde beslissingen van de directeurs en raden van toezicht ook andere speciale risico’s verzekerd, waaronder bijvoorbeeld contractuele boetes, reputatieschade, risico’s zoals roof, diefstal, vervalsing, hacking met inbegrip van phishing, pharming en spyware, verkeerde handelingen van alle medewerkers, inclusief extern personeel, die voor CO.NET actief zijn.

Gewoon een waterdicht beschermend pakket.