CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Succesmodel coöperatieve vennootschappen

Wat is het bijzondere aan coöperatieve vennootschappen? Reeds in de Middeleeuwen werden gemeenschappen opgericht om de levensomstandigheden van de gemeenschap met verenigde krachten te verbeteren of grote taken te overwinnen. De leden van een coöperatieve participeren naargelang hun mogelijkheden, met een of meerdere aandelen, de som van deze delen maakt het mogelijk samen doelstellingen te verwezenlijken die voor een individu ondenkbaar zijn. Dikwijls uit nood hebben zich wereldwijd vele coöperatieve vennootschappen met succes en met voordelen voor hun leden tot grote organisaties ontwikkeld. Hoe uiteenlopend hun doelen ook zijn, het basisprincipe is altijd hetzelfde: samen staan we sterk!

Sindsdien zijn vele mensen omwille van uiteenlopende doelen lid geworden van coöperaties, maar alle coöperaties volgen samen een eenvoudig principe – het begunstigen van hun leden. Deze „opperste richtlijn” is in de wet inzake de coöperatieve vennootschappen verankerd en vormt zo de basis voor elke coöperatie.

Succesmodel coöperatieve vennootschappen

De juridische basis daarvoor vormt in Duitsland de rechtsvorm van de eG, de ingeschreven coöperatieve vennootschap. Strenge voorschriften, regelmatige controles en onderzoeken van de zakenprocessen door onafhankelijke instanties zorgen daarbij voor transparantie en zekerheid voor de aandelen van de leden. Daarbij onderscheiden de coöperatieve vennootschappen zich door hun actief recht van inspraak. Elk lid heeft een stem, onafhankelijk van het aantal coöperatieve aandelen. Bijgevolg heeft de stem van elk lid evenveel gewicht.

Een overtuigend model: in Duitsland zijn er op dit ogenblik ongeveer vijf keer zo veel leden van coöperatieve vennootschappen als aandeelhouders. Ook de Verenigde Naties hebben de rol van de coöperatieve vennootschappen voor de economische en sociale ontwikkeling herkend en 2012 als Internationale Jaar van de coöperatieve vennootschappen uitgeroepen.