CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Sprachen

Czy CO.NET podlega obowiązkowi wydania prospektu?

Nie, nie ma obowiązku wydania prospektu na podstawie ustawy w sprawie prospektów emisyjnych (VerProspG). Wyjątek jest uzasadniony w projekcie ustawy w sprawie usprawnienia ochrony inwestorów tym, że spółdzielnie podlegają kontroli jakości przez stowarzyszenia rewizyjne i dodatkowo nadzorowi państwowemu, co zapewnia wysoki stopień kontrolowania.

poprzedni