CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Model sukcesu spółdzielni

Jaką cechę szczególną mają spółdzielnie? Już w średniowieczu tworzono spółdzielnie w celu uzyskania wspólnymi siłami poprawy warunków życia wspólnoty lub wspólnego radzenia sobie z dużymi zadaniami. Członkowie spółdzielni uczestniczą w miarę swoich możliwości w jednym lub kilku udziałach, a suma tych udziałów umożliwia wspólne osiągnięcie celów, o których jednostka nawet nie mogłaby marzyć. Wiele spółdzielni na całym świecie, często zakładanych z konieczności, z powodzeniem i z zyskiem przekształciło się w duże organizacje zrzeszające swoich członków. Ich cele są różne, podstawowa zasada jest jednak zawsze ta sama: Razem jesteśmy silni!

Od tego czasu wiele osób założyło spółdzielnie w różnych celach, ale wszystkie spółdzielnie kierują się prostą zasadą – ekonomiczną promocją swoich członków. Ta „najwyższa zasada przewodnia” jest zakorzeniona w ustawie o spółdzielniach, a tym samym stanowi podstawę każdej spółdzielni.

Podstawą prawną w Niemczech jest forma prawna tzw. eG, czyli spółdzielni zarejestrowanej. Surowe wymogi, regularne kontrole i audyty procesów biznesowych, dokonywane przez niezależne organy, zapewniają przejrzystość i bezpieczeństwo udziałów członków spółdzielni. Spółdzielnie charakteryzują się aktywnym stosowaniem zasady współzarządzania. Każdy członek ma jeden głos, niezależnie od liczby posiadanych udziałów. W związku z tym głos każdego z członków ma taką samą wagę.

To przekonujący model: w Niemczech spółdzielców jest obecnie około pięciokrotnie więcej niż akcjonariuszy. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała rolę spółdzielni w rozwoju gospodarczym i społecznym i ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.