CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Model Sukcesu Spółdzielni

Co jest wyjątkowego w Spółdzielniach? Już w średniowieczu zakładano spółdzielnie, w których wspólnymi siłami działano na rzecz poprawy życia jego członków. „Czego nie osiągniemy w pojedynkę, osiągniemy wspólnie” ta elementarna zasada jest podstawą każdego spółdzielczego myślenia.

Od dawna wielu różnorodnych ludzi łączy się w Spółdzielniach, ale cel jest zawsze ten sam – działanie na korzyść jej członków.
Spółdzielnie Konsumentów objęte są coroczną, zwierzchnią kontrolą urzędów skarbowych i Związku Weryfikacyjnego Spółdzielni.

Model Sukcesu Spóldzielni

Oprócz tego działalność Spółdzielni podlega wewnętrznym, bieżącym badaniom zgodności z obowiązującym prawem. Ponadto, każdy członek Spółdzielni ma jeden, ważny głos, bez względu na to ile Udziałów Spółdzielni posiada.

W Niemczech istnieje obecnie 5 razy więcej spółdzielców jak akcjonariuszy. Świat docenił w końcu rolę i znaczenie spółdzielni i dlatego rok 2012 został uznany rokiem Spółdzielni.