CO.NET auf Instagram CO.NET auf Instagram CO.NET auf YouTube CO.NET auf Twitter CO.NET auf Facebook

Unikanie ryzyka!

Wiele modeli inwestycyjnych wiąże się z różnym ryzykiem. W odniesieniu do udziałów naszych członków potencjalne ryzyko chcemy ograniczyć do minimum. W końcu bowiem są to Twoje udziały, którymi w sposób niezwykle odpowiedzialny zarządzamy dla Ciebie. Termin „zapobieganie” jest znany z dziedziny zdrowia. Zapobieganie oznacza minimalizację zagrożeń i ochranianie ludzi zanim konsekwencje niewłaściwych działań staną się odczuwalne. Wysiłki CO.NET mają na celu ochronę zasobów wniesionych przez jej członków. Wiele klasycznych sposobów dziś zawodzi. Nadszedł czas, aby szukać alternatyw i podążać nowymi ścieżkami. Zarejestrowana spółdzielnia konsumencka CO.NET stwarza proste i jasne możliwości, przede wszystkim w zakresie oszczędzania i budowania kapitału własnego. Wsparcie ekonomiczne jako WSPÓLNOTA zwiększa bezpieczeństwo WSZYSTKICH, a zyski mogą być zoptymalizowane w sposób, który w przeciwnym razie byłby możliwy tylko dla nielicznych.

Ponadto zarejestrowana spółdzielnia konsumencka CO.NET wraz z partnerami ubezpieczeniowymi Euler Hermes Deutschland SA i Allianz SA zapewniają kompleksową ochronę. Poza ubezpieczeniem na wypadek szkody powstałej z powodu niewłaściwej interpretacji przpeisów przez stronę umowy ochrona taka obejmuje również specjalne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Dzięki kombinacji polis ubezpieczone są również inne szczególne ryzyka, od defraudacji do niewłaściwych decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym kary umowne, uszczerbek na reputacji, zagrożenia takie jak rabunki, kradzieże, podrabianie, hakerstwo, w tym phishing, pharming i spyware, wykroczenia wszystkich pracowników, w tym personelu zewnętrznego pracującego dla CO.NET.

Szczelny pakiet ochronny na wszystkie okoliczności.